Rugtest
heup

Klik hier als u het zelfonderzoek naar heupklachten wilt doen.

Diagnose

Adductor longus strain

Advies

Adductor longus overbelasting.
De adductor spieren zijn de spieren die het been vanuit spreidstand weer terugbrengen in de middenpositie.
De adductoren van de heup zijn de adductor longus, de adductor magnus, de adductor brevis, m.pectineus en de m.gracilis.
Een beschadiging van de adductoren betreft meestal de adductor longus.
We zien het vooral bij eenzijdig gerichtte bewegingen. Het kan ontstaan als een acuut letsel als een krachtig aanspannen van de sluitspieren van de benen, tegelijk met een spreden van de benen wordt uitgevoerd, of als overbelasting bij herhaalde abductie (schaatsen).
Bij een acuut letsel is er vaak een pijnlijke zwelling te voelen op de spierpees-overgang.
Soms moet onderscheid worden gemaakt van een avulsiefractuur.(zie daar)

Bij de voetballers-lies betreft het meestal een lesie van de pees van de adductor longus. Bij het ontstaan hiervan spelen meerdere functies mee:
  • van de overige adductoren, de tr.iliotibialis en de quadriceps
  • van de hamstrings en de Iliopsoas
  • van de buikspieren en van de heupen
  • van de lumbale WK en de SI-gewrichten. Vandaar dat beenlengte-verschil, spierverkortingen, spierdysbalans (tussen buikspierwand en adductoren), bekkenstand-afwijkingen en hyperlordose (te holle rug) mee kunnen spelen bij het ontstaan hiervan bij de voetballers-lies.