Rugtest
heup

Klik hier als u het zelfonderzoek naar heupklachten wilt doen.

Diagnose

Avulsiefractuur

Advies

Een avulsiefractuur wil zeggen dat er tijdens kracht zetten een pees met een stukje bot is afgebroken.
Het bekken heeft pas rond het 25e jaar zijn maximale sterkte. In de puberteit worden de spieren steeds sterker en gaan de jongeren steeds intensiever aan sport doen. Soms (meestal tussen de 14 en 17 jaar) wordt er zoveel kracht uitgeoefend dat de pees met bot en al afscheurt.

Klachten

  • Plotseling begin.
  • Pijn bij bewegen.
  • Rustig lopen gaat meestal wel, hardlopen niet.
  • Drukpijn op de betreffende plaats.
    Het gaat om een botbreuk, dus je moet 3-6 weken rustig aan doen, geen kracht zetten en niet sporten. Meestal wordt geadviseerd om de eerste week met krukken te lopen. Na 6 weken kan geleidelijk aan met sporten begonnen worden, de eerste 3 weken nog rustig aan!