Rugtest
heup

Klik hier als u het zelfonderzoek naar heupklachten wilt doen.

Diagnose

Collumfractuur

Advies

Meestal is een breuk van de dijbeenhals duidelijk te constateren: Er is pijn in de lies en de voet staat iets naar buiten gedraaid (in vergelijking tot de andere voet) en het been is iets verkort, terwijl dat voordien niet zo was.
Soms is het niet zo duidelijk, maar als er na een ongeval pijn in de lies is en u kunt niet lopen of u loopt mank, dan is een breuk van de dijbeenhals toch wel waarschijnlijk.
Als er na een val alleen pijn in de lies is of de heup is zo pijnlijk dat u niet kunt lopen of u loopt mank, dan is dat zeker bij mensen boven de 60 jaar reden om aan een breuk van de dijbeenhals te denken.
Bij het vermoeden van een heupfractuur moet altijd verder onderzoek volgen. Totdat er meer zekerheid is mag de heup niet belast worden en moet de heup zo min mogelijk bewogen worden.
Een heupfractuur geneest langzaam, daarom wordt meestal een kunstheup aangebracht waardoor de patient binnen enkele dagen weer kan lopen. Dit is vooral bij oudere mensen belanrijk omdat bij langdurige bedrust er een grote kans op trombose bestaat en omdat het na langdurige bedrust erg moeilijk is om weer normaalte gaan lopen.