Rugtest
heup

Klik hier als u het zelfonderzoek naar heupklachten wilt doen.

Diagnose

Liesbreuk

Advies

De diagnostiek voor een liesbreuk is hier niet erg uitgebreid, het is slechts een aanwijzing en reden om dit verder door uw huisarts te laten nakijken.
Een liesbreuk (medische term: hernia inguinalis) is een uitstulping van het buikvlies in de liesstreek, de grens tussen bovenbenen en onderlijf. De uitstulping ontstaat doordat er een zwakke plek of een opening in de buikwand zit. Dit wordt de breukpoort genoemd. Het buikvlies en wat buikinhoud (meestal vetweefsel, soms een stukje van de darm) komen als het ware door de breukpoort ‘naar buiten’. Dit veroorzaakt een zwelling in uw lies.
Een liesbreuk hoeft in het geheel geen pijnklachten te geven, maar kan (meestal geringe) pijn in de lies of lage rugpijn veroorzaken.
Voor verdere informatie zie: https://www.thuisarts.nl/liesbreuk/ik-heb-liesbreuk