Rugtest
heup

Klik hier als u het zelfonderzoek naar heupklachten wilt doen.

Diagnose

Meralgia anaesthetica

Advies

Meralgia paraesthetica is een irritatie van de n.cutaneus femoris lateralis.
Deze zenuw ontspringt uit de wortels L2 en L3, loopt onder het ligamentum inguinale door, vlak onder de spina iliaca anterior superior. Hier kan de zenuw bekneld raken en wordt daardoor geprikkeld.
namen:
 • n.cutaneus femoris lateralis buitenste huidzenuw van het been
 • ligamentum inguinale bindweefselband in de lies
 • spina iliaca anterior superior voorste bovenste btuitsteeksel van het bekken
 • diagnostiek:
  Aan de buitenkant van het bovenbeen is een scherp afgegrensd gebied dat gevoellos is of pijn doet.
  Door twee cm onder de spina iliaca anterior superior in de lies te drukken kan men vaak de pijn opwekken.
  Door op dezelfde plaats een verdovingsmiddel in te spuiten verdwijnt de pijn.
  behandeling en verloop
  Het is een onschuldige aandoening die bij de meeste mensen binnen 2 jaar weer vanzelf verwijnt. Belangrijk is om geen strak zittende kleding te dragen. Eventueel kunnen pijnstillers zals een NSAID gebruikt worden.
  In hardnekkige gevallen kan de neurochirurg de zenuw vrijprepareren.