Rugtest
lrp

Klik hier als u het zelfonderzoek naar lage rugpijn wilt doen.

Diagnose

Oedeem (zwelling) van het bot van een wervel.

Advies

Werveloedeem is een bevinding bij een mri: er is een zwelling te zien van het bot van het wervellichaam. Dit soort zwellingen wordt meestal gezien bij ontstekingen. De conclusie is dan ook dat er een ontsteking van het wervellichaam is.
Het programma rugtest.nl geeft deze diagnose als u tot de risicogroep behoort waar dit beschreven is. Overleg met uw huisarts of u inderdaad tot deze risicogroep behoort en of verwijzing naar een neuroloog zinvol is.
Begin 2014 was er slechts 1 onderzoek bekend waar dit de als oorzaak voor lage rugpijn gevonden werd. Normaal gesproken is dat niet voldoende om een diagnose op te baseren. Ik doe dat hier toch omdat een groot deel van deze patienten baat hadden bij (langdurig) antibioticagebruik.
artikel:Antibiotic treatment in patients with chronic low backpainand vertebral bone edema: a double blind randomized clinical controlled trial of efficiency. H.B.Albert, etc. Eur Spine J 2013;22:607-707
Patienten waarbij dit voorkwam: Patienten waarbij 6-24 maanden van tevoren een op een mri een hnp(L3-S1) was aangetoond en die nog steeds hevige rugpijn hadden. Ook patienten met uitstralende pijn in het been of een hnp operatie werden onderzocht.
Als op een nieuw mri werveloedeemte zien was, werden patienten behandeld met 100 dagen antibiotica. Bij een groot aantal patienten verminderde de rugpijn en/of de uitstralende pijn in het been aanzienlijk.