Rugtest
lrp

Klik hier als u het zelfonderzoek naar lage rugpijn wilt doen.

Diagnose

Syndroom van Maigne, thoracolumbaal dysfunctiesyndroom.

Advies

De rol van de thoracolumbale overgang(TLO) bij rugklachten wordt vaak over het hoofd gezien. Dit kan te wijten zijn aan een aantal redenen:
1 De patiënten klagen vrijwel nooit over pijn op het niveau van de TLO. Pijn veroorzaakt door een aandoening op deze plaats wordt vrijwel altijd gevoeld op een andere plaats.
2 Er is slechts zelden een röntgenologische afwijking te zien op de TLO (T11 - T12 - L1).
3 De diagnose kan alleen worden gesteld aan de hand van een gedetailleerd en systematisch onderzoek, dit toont dan een pijnlijk segment op dit niveau.

De gebruikelijke oorzaak is wat Maigne painful minor intervertebral dysfunction (PMID) noemt, meestal op T12/L1. In sommige zeer zeldzame gevallen kan het probleem worden veroorzaakt door een hernia van de tussenwervelschijf.

De meest voorkomende uiting van dit TLO syndroom is lage rugpijn, die precies is zoals lage rugpijn veroorzaakt door lumbale aandoeningen (lendewervels) of problemen van het SI (bekken)gewricht.


Deze symptomen kunnen op zichzelf staan of voorkomen samen met andere oorzaken voor lage rugpijn.

Oorzaak:
De pijn wordt veroorzaakt door een prikkeling van de n.ilioinguinalis, de zenuw die de huid in de lies en over de bekkenkam verzorgt of van de n.iliohypogastricus die o.a. de huid over de trochanter verzorgt.A) Verloop van de ruggemergszenuwen van T12 and L1

B) Referred pijn vanuit de TLO wordt gevoeld in het verzorgingsgebied van de huidzenuwen; de huid en het onderhuidse weefsel zijn de plaats van de reflex cellulalgia. De pijn wordt gevoeld als een diepe pijn.

1 druk op de processus spinosus (doornuitsteeksel).

a. pijn op het achterste bekkenkampunt (ongeveer 7 cm vanuit de middellijn)

b Buikpijn

c Valse heup pijn:

In de meeste gevallen wordt pijn alleen gevonden door druk op de trochanter major (het zijuitsteeksel van de heup) en trochanter bursitis is de gebruikelijke diagnose. Behandeling hiervoor heeft geen effect.

c Een laterale bekkenkam pijnpunt: Dit punt ligt op de zijkant van de bekkenkam, in een rechte lijn boven de trochanter (zij uitsteeksel van de heup).

e Een cellulalgic zone met pijn uitgelokt door knijpen-en-rollen, deze zone loopt vanaf de bekkenkam naar beneden over de bil.

Deze beschrijving is een samenvatting van het (engelse) artikel van Maigne op internet:http://www.maitrise-orthop.com/corpusmaitri/orthopaedic/mo70_maigne_thoracolumbar/index.shtml