Rugtest
lrp

Klik hier als u het zelfonderzoek naar lage rugpijn wilt doen.

Diagnose

Psychische oorzaken voor lage rugpijn.

Advies

Met psychische oorzaken bedoelen we eigenlijk een hele reeks van oorzaken die met elkaar gemeen hebben dat ze veroorzaken dat een mens niet goed meer functioneert: stress, spanningen, depressie, problemen in de interactie met de omgeving. Dit zijn allemaal problemen die niet rechtstreeks rugpijn veroorzaken, maar die er toe kunnen bijdragen dat rugpijn erger wordt ervaren dan zonder deze problemen of ze veroorzaken een vertraging in de genezing. Soms is zelfs te verwachten dat de rugklachten pas overgaan nadat de psychische problemen zijn opgelost.
Als mensen zich eenmaal bewust zijn van deze problemen, dan kunnen ze die vaak zelf wel oplossen. Soms is hierbij hulp nodig van een huisarts, psycholoog of maatschappelijk werker. Overleg bij twijfel met uw huisarts.