Rugtest
lrp

Rugpijn is te verdelen in hoge rugpijn, buiten de rug gelegen oorzaken van rugpijn, specifieke lage rugpijn en aspecifieke lage rugpijn.

Buiten de rug gelegen oorzaken van rugpijn

Hiertoe behoren een aantal aandoeningen van hart, maag, lever en nieren.

spierpijn

In ongeveer vijf procent van alle rugklachten is een duidelijke oorzaak voor de rugpijn aan te wijzen. Het is belangrijk deze oorzaak voor de rugpijn te herkennen omdat er iets aan gedaan kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een hernia, vernauwing van het wervelkanaal, tumoren of ziektes van de wervels./

Aspecifieke lage rugpijn

is een verzamelnaam voor een aantal moeilijk uit elkaar te houden aandoeningen van de rug, hoofdzakelijk als gevolg van een overbelasting van de rug. Volgens de klassieke opvatting is het alleen belangrijk of de rugpijn kort of reeds lang bestaat.

Acute lage rugpijn

Acute lage rugpijn is rugpijn die minder dan 6 weken bestaat. Eventueel kan een pijnstiller genomen worden.Zie het medicatie advies in de sidebar.

is rugpijn die langer dan 3 maanden bestaat. Dan ontstaat een situatie dat de rugpijn zichzelf in stand blijft houden, Door de pijn zal de patient de rug ontzien. Hierdoor verslappen de rugspieren (dat begint al binnen 2 weken). Als de rug nu toch belast wordt, dan zal er al snel sprake zijn van een overbelasting van de verzwakte spieren en banden, met als gevolg:rugpijn! Zie het advies op deze site voor oplossingsmogelijkheden.

Subacute lage rugpijn

Rugpijn die langer duurt dan 6 weken en korter dan 3 maanden, heet subacute lage rugpijn. In deze periode is het belangrijk om te voorkomen dat de rugpijn chronisch wordt. De huisarts zal zich richten op uitleg, advies tot meer activiteiten van de rug, ondanks de pijn en eventueel verwijzing naar een fysiotherapeut om dit te ondersteunen.

Hier staan advertenties