Rugtest
rugoefening

Oefenprogramma voor chronische aspecifieke lage rugpijn.

Op advies van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van de huisartsen in Nederland, wordt onderscheid gemaakt in aspecifieke lage rugpijn (alrp) en in rugpijn als gevolg van specifieke oorzaken.

Specifieke oorzaken veroorzaken ongeveer vijf procent van alle rugpijn klachten. Het is belangrijk deze oorzaken te herkennen omdat er iets aan gedaan kan of moet worden. Het gaat daarbij om hernia (hnp), vernauwing van het wervelkanaal met neurologische uitval, tumoren en ziektes van de wervels (botontkalking, breuken, ontsteking).

Aspecifieke lage rugpijn is een verzamelnaam voor een aantal moeilijk uit elkaar te houden aandoeningen van de rug. De oorzaak is gelegen in een verstoorde verhouding tussen belasting en belastbaarheid van het bewegingsapparaat. Hierdoor ontstaat een relatieve overbelasting van de rugspieren, de banden of de aanhechtingen van de rugspieren. Vaak is niet duidelijk aan te geven waar de pijn precies vandaan komt.

Aspecifieke lage rugpijn wordt ingedeeld in:
 • acute aspecifieke lage rugpijn, deze duurt minder dan 6 weken
 • subacute aspecifieke lage rugpijn, deze duurt 6 weken tot 3 maanden
 • chronische aspecifieke lage rugpijn, deze duurt meer dan 3 maanden

 • Allereerst is het belangrijk om te kijken of u zelf de oorzaak van de rugklachten kunt achterhalen.
  Veel voorkomende oorzaken van aspecifieke lage rugpijn zijn:
 • een plotselinge verkeerde beweging
 • een kortdurende overbelasting
 • enige tijd in een vreemde houding zitten of werken
 • regelmatig de rug verkeerd belasten door sport of werk
 • een (klein) ongeval
 • Als de oorzaak vermoedelijk in de sport gelegen is, overleg dan met uw trainer of met een sportarts.
  Als de oorzaak in uw werk ligt,overleg dan met uw werkgever of de bedrijfsarts.
  Voor acute aspecifieke lage rugpijn geldt dat de klachten meestal vanzelf binnen 2 weken verdwijnen.

  Chronische aspecifieke lage rugpijn is rugpijn die langer dan 3 maanden bestaat.

  Dan ontstaat een situatie dat de rugpijn zichzelf in stand blijft houden.
  Door de pijn zal de patient de rug ontzien. Hierdoor verslappen de rugspieren (dat begint al binnen 2 weken). Als de rug nu toch belast wordt, dan zal er al snel sprake zijn van een overbelasting van de verzwakte spieren en banden, met als gevolg: rugpijn!
  Pijn is dus niet langer te vermijden, het is belangrijk om ondanks de pijn, de dagelijkse activiteiten zo veel mogelijk te hervatten. Dit oefenprogramma kan u daarbij op weg helpen.
  Een diagnose voor uw rugklachten kunt u vinden met behulp van het programma rugtest

  Bij subacute en chronische aspecifieke lage rugpijn is er sprake van een verstoring in het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid. Dit oefenprogramma is een manier om de belastbaarheid te vergroten. Het is gebaseerd op de meest natuurlijke beweging: lopen.
  De training bestaat er uit dat u drie maal per dag een wandeling maakt. Kies voor de begintijd een tijd die u makkelijk aan kunt. Heeft u te veel pijn dan mag u de pijn onderdrukken met medicijnen. Een voorbeeld hiervoor kunt u vinden in bij medicatie of u kunt overleggen met uw huisarts.

  Om specifieke oorzaken uit te sluiten en om om eventuele andere adviezen te krijgen kunt u het best eerst het diagnoseprogramma rugtest uitvoeren. Aan het eind hiervan, onder aan de diagnosepagina wordt u naar het oefenprogramma terugverwezen.