Rugtest
lrp

Zelfdiagnostiek bij rugpijn.

Deze site helpt bij het stellen van de juiste diagnose bij lage rugpijn. U krijgt een gedetailleerd advies voor uw situatie.
De site is opgesteld door een huisarts met 25 jaar ervaring in het behandelen van rugklachten en bedoeld om patiŽnten gratis te helpen.

Klassieke benadering van lage rugpijn

Volgens de klassieke benadering wordt lage rugpijn verdeeld in 2 groepen:

(1) Rugpijn door specifieke oorzaken

In ongeveer vijf procent van alle rugklachten is een duidelijke oorzaak voor de rugpijn aan te wijzen. Het is belangrijk deze oorzaak voor de rugpijn te herkennen omdat er iets aan gedaan kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een hernia, vernauwing van het wervelkanaal, tumoren of ziektes van de wervels.

(2) Aspecifieke lage rugpijn

Aspecifieke lage rugpijn is een verzamelnaam voor een aantal moeilijk uit elkaar te houden aandoeningen van de rug, hoofdzakelijk als gevolg van een overbelasting van de rug. Volgens de klassieke opvatting is het alleen belangrijk of de rugpijn kort of reeds lang bestaat.
Aspecifieke lage rugpijn wordt verdeeld in:

Acute lage rugpijn

Acute lage rugpijn is rugpijn die minder dan 6 weken bestaat. Eventueel kan een pijnstiller genomen worden.Zie het medicatie advies in de sidebar.

Chronische lage rugpijn

Chronische lage rugpijn is rugpijn die langer dan 3 maanden bestaat. Dan ontstaat een situatie dat de rugpijn zichzelf in stand blijft houden, Door de pijn zal de patient de rug ontzien. Hierdoor verslappen de rugspieren (dat begint al binnen 2 weken). Als de rug nu toch belast wordt, dan zal er al snel sprake zijn van een overbelasting van de verzwakte spieren en banden, met als gevolg:rugpijn! Zie het advies op deze site voor oplossingsmogelijkheden.

Subacute lage rugpijn

Rugpijn die langer duurt dan 6 weken en korter dan 3 maanden, heet subacute lage rugpijn. In deze periode is het belangrijk om te voorkomen dat de rugpijn chronisch wordt. De huisarts zal zich richten op uitleg, advies tot meer activiteiten van de rug, ondanks de pijn en eventueel verwijzing naar een fysiotherapeut om dit te ondersteunen.

Nieuwe benadering van lage rugpijn.

De laatste jaren wordt in de wetenschappelijke literatuur gewezen op het belang van het diagnostiseren van subgroepen van lage rugpijn.
Klik op overzicht, onder aan deze bladzijde, om een overzicht te krijgen van de subgroepen die die deze site kan diagnosticeren.

werkwijze:

Als u de vragen op het scherm beantwoord heeft, dan verschijnt het volgende scherm, met de volgende serie vragen. Zo zult u ongeveer 15 schermen doorwerken.
Aan het eind krijgt te zien wat de diagnose is volgens de klassieke benadering en de diagnose van de subgroep, dus de waarschijnlijke de oorzaak van uw rugpijn.Verder volgt een advies voor uw situatie.