Rugtest
lrp

Berekening van diagnoses.

De vragen en onderzoeken geven voor de verschillende diagnoses punten. De diagnose met de meeste punten wordt als eerste diagnose genoemd. Heeft een tweede diagnose slechts een gering aantal punten minder, dan wordt ook deze diagnose genoemd.

Bij de lijst met differentiaaldiagnoses wordt het aantal punten vermeld.

Bij sommige diagnoses wordt afhankelijk van het aantal punten, de diagnose typisch, waarschijnlijk of mogelijk genoemd.


Diagnose overzicht
myalgie
surmenage SI band
insertietendnopathie van de lange rugspieren
surmanage van de interspinale band
SIblokkering
lumbale blokkering
syndroom van Maigne
discopathie
spondylartrosehnp
hnp L1/L2

kanaalstenose
spondylolisthesis
claudicatio vasculair
M.Bechterew
kissing spines
coxartrose
scoliose
wervelaandoeningen
werveloedeem
aspecifieke lage rugpijn

myalgie:
- als startpijn (bij pijn links, rechts of beiderzijds).
6+ pijn naast de wervels (links, rechts of beiderzijds).
+1 duur minder dan 3 weken.
-2 duur 3 tot 7 weken.
-3 duur meer dan 7 weken.
+3 bij lateroflexie rekpijn en compressiepijn (als pijn boven de bekkenkam gelocaliseerd is).
+6 pijn lateraal boven bekkenkam.(als reeds 1 of meer punten)
terug naar diagnose overzicht

surmenage van de SI-band:
+ pijn bij lang in dezelfde houding zitten of staan
2+ wordt s-nachts na 5 uur wakker van de pijn
+ pijn boven de bekkenkam, links rechts of beiderzijds.
2+ pijn tot in de bil.
4+ pijn iets mediaal van SIPS.
terug naar diagnose overzicht

insertietendinopathie van de lange rugspieren aan de bekkenkam
+2 pijn op of boven de bekkenkam.
+4 pijn ter plaatse van de bekkenkam.
terug naar diagnose overzicht

surmenage van de interspinale band:
+4 pijn centraal of +2 pijn tot 5 cm links en rechts als bij flexie een scherpe pijn ontstaat.
+ pijn alleen bij bepaalde houding of beweging.
+ flexie is sterk beperkt (als reeds 2 punten of meer)
terug naar diagnose overzicht

SI-blokkering:
+ klein ongeval
+ bij lang in dezelfde houding zitten of staan.
2+ uitstraling in bovenbeen tot knieholte aan de aangedane kant.
3+ bij rekpijn.
- afname van de pijn bij rek.
- flexie sterk beperkt.
4+ bekkenverwringing.
+ vorlauf aan de aangedane kant.
- spinetest neg bij staan op het been aan de aangedane kant.
+ spinetest pos bij staan op het been aan de aangedane kant.
terug naar diagnose overzicht

blokkering van de lumbale wervels
- als startpijn (bij pijn links, rechts of beiderzijds).
-2 bij compressiepijn als pijn boven de bekkenkam is gelocaliseerd.
+4 bij rekpijn als pijn boven de bekkenkam is gelocaliseerd.
- pijn wordt minder bij rek als pijn boven de bekkenkam is gelocaliseerd.
+4 pijn tot in de bil of lateraal boven de bekkenkam (als reeds positief).
terug naar diagnose overzicht

Syndroom van Maigne (thoracolumbaal dysfunctiesyndroom)
+ De pijn is gelocaliseerd links of rechts, er is rekpijn, er is geen compressiepijn.
+1 als pijn in de lies, over de trochanter of over de bekkenkam.
+2 als painroltest lies, trochanter of crista pijnlijk en stug.
+1 als painroltest lies, trochanter of crista alleen pijnlijk.
+1 als drukpijn suprapubisch, lateraal cristapunt of mediaal cristapunt.
Maigne-lies, Maigne-trochanterWordt, Maigne-crista worden 0 ze respectievelijk totaal minder dan 3 punten scoren.
+1 bij laterale of axiale drukpijn op processus spinosus Th11, 12, en/of L1
+1 als drukpijn over facetgewricht.
+ als doof gevoel in de lies.
Als meer dan 2 punten: lumbale blokkering wordt 0, als lumbale blokkering meer punten heeft dan gaan deze naar maigne.
terug naar diagnose overzicht

discopathie
Discopathie is een degeneratieve afwijking van de tussenwervelschijf.
+2 startpijn
+ regelmatig rugpijn, nachtelijke pijn of pijn ontstaan na 50e jaar. (Elk 1 punt, maximaal 2 punten)
+ als flexie licht beperkt is.
+ bij flexie zeurende pijn. +2 na flexie toenemende pijn bij rechtop gaan staan
tot hier maximaal 2 punten.
+ als de klachten langer dan 3 maanden duren (als reeds 1 of meer punten).
+1 leeftijd ouder dan 45 jaar.
-2 als de klachten minder dan 3 weken bestaan.
+2 uitstraling tot in onderbeen.
+2 bij lateroflexie compressiepijn en uitstraling tot in onderbeen.
- minder pijn bij compressie en uitstraling tot in onderbeen.
- als bij lateroflexie rekpijn en uitstraling in het onderbeen ontstaan.
- bij lateroflexie: rekpijn wordt minder en uitstraling in het onderbeen.
+2 bij uitstraling naar de kuit.
+ als op X foto artrose.
+ als ouder dan 45 jaar. (als reeds 1 of meer punten)
-1 als jonger dan 40 jaar.
-2 als jonger dan 36 jaar.
-1 als niet geleidelijk ontstaan.
Als er geen diagnoses met 3 punten zijn en discopathie heeft 1 of 2 punten en er is zijn geen punten voor een lumbale blokkering dan krijgt discopathie 3 punten.
Als er geen diagnoses zijn met 3 punten dan krijgt discopathie 3 punten als er compressiepijn is.
terug naar diagnose overzicht

lumbale artrose
Lumbale artrose is een degeneratieve afwijking van het lumbale segment.
+2 startpijn
+ regelmatig rugpijn, nachtelijke pijn of pijn ontstaan na 50e jaar. (Elk 1 punt, maximaal 2 punten)
+ als de klachten langer dan 3 maanden duren.
+1 leeftijd ouder dan 45 jaar.
+1 bij laterale of axiale drukpijn op processus spinosus Th11, 12, en/of L1
+1 als drukpijn over facetgewricht.
+ als op X foto artrose.
+ als ouder dan 45 jaar. (als reeds 1 of meer punten)
-1 als jonger dan 40 jaar.
-2 als jonger dan 36 jaar.
-1 als niet geleidelijk ontstaan.
terug naar diagnose overzicht

hnp:
+ als de pijn het ergste is bij bewegen.
+ als de normale werkzaamheden belemmerd worden.
+ Als de pijn in het been erger is dan de pijn in de rug.
+ Als de pijn toeneemt bij hoesten niezen of persen.
+ Als er een krachtsvermindering is in het pijnlijke been.
+ slingerbeweging bij opkomen uit flexie.
+ vooroverbuigen is sterk beperkt of er is een lumbale fixatie.
- bij een normale flexie.
Tot hier gemaximeerd op 3 punten.
+2 als er bij lateroflexie compressiepijn optreedt:
vb.:hnp links +2 als bij uitstraling naar links een toename van de pijn bij linkslateroflexie optreedt
+ als er vermindering van de pijn optreedt bij contralaterale lateroflexie:
vb.:hnp links + als bij uitstraling naar links minder pijn ontstaat bij rechtslateroflexie
-1 geen compressiepijn.
-2 minder pijn bij compressie.
Test van Lasegue: negatief (of pos bij 90 graden) -2, positief bij 45 graden +3, positief bij 60 graden +2
+3 als uitstraling tot in de voet, maar niet tot in de grote of kleine teen en niet naar de mediale voetrand.terug naar diagnose overzicht


hnp L5/S1:
+5 als uitstraling naar de kleine teen
+x toewijzing van de hnp punten

hnp L4/L5:
+5 als uitstraling naar de grote teen.
+x toewijzing van de hnp punten

hnp L3/L4
+5 als uitstraling tot de med. voetrand en enkel.
+x toewijzing van de hnp punten

hnp L1-L2
+ Als links of rechts compressiepijn en geen rekpijn.
+2 als pijn in de lies.
+ als doof gevoel in de lies.
+ als uitstraling lateraal/frontaal bovenbeen.
Wordt 0 als totaal minder dan 3 punten.
terug naar diagnose overzicht

kanaalstenose:
claudicatio intermittens +5 zitten doet klachten verminderen en uitstraling tot voorbij de bekkenkam.
+ claudicatio ook in stilstand.
+ als claudicatio, geen klachten bij fietsen.
-3 klachten worden ook minder bij stilstaan.
+ pijn is meer een prikkeling.
+ pijn is meer een beklemmd gevoel.
+ klachten zijn zodanig dat het werk belemmerd wordt.
+ compressiepijn (toename van de linkszijdige pijn bij linkslateroflexie)
+2 pijn vooral aan voor of laterale zijde van het bovenbeen.
als meer dan 3 punten:
+ als ouder dan 50 jaar.
- als jonger dan 45.
-2 als jonger dan 40.
-3 als jonger dan 38.
terug naar diagnose overzicht

spondylolisthesis
Als kanaalstenose, maar dan onder de 20 jaar.
terug naar diagnose overzicht

werveloedeem
Langer dan 1 jaar ernstige rugpijn (pijnscore > 5).
op mri van 6-12 maanden geleden hnp.
of 6-12 maanden geleden geopereerd aan hnp
of radiculaire prikkeling
terug naar diagnose overzicht

vasculaire claudicatio:
claudicatio intermittens en
+5 zitten doet klachten verminderen en uitstraling tot voorbij de bekkenkam.
- claudicatio ook in stilstand.
- als claudicatio, geen klachten bij fietsen.
+ klachten worden ook minder bij stilstaan.
+ pijn is meer een beklemmd gevoel.
terug naar diagnose overzicht

M.Bechterew:
+2 patient wordt s nachts na ongeveer 2 uur wakker van de pijn.
+2 SI compressietest is positief.
+2 de ziekte komt in de familie voor
klachten zijn begonnen voor 20e jaar.
iridocyclitis in anamnese
arteriitis in anamnese
colitis in anamnese
ochtendstijfheid van meer dan een uur
+ als >2 punten en man; - als vrouw; - als uitstraling tot in de benen.
terug naar diagnose overzicht

kissing spines:
+ pijn in het midden van de rug, duidelijke toename bij retroflexie.
+ bij jonge vrouwen.
+ als jonger dan 25 jaar.
+ / ++ bij hypermobiliteit - als grond niet gehaald.
-2 als er uitstraling is tot voorbij de bekkenkam.
terug naar diagnose overzicht

coxartrose
alleen getest bij > 60 jaar
5+ bij ernstige endorotatiebeperking
5+ bij matige endorotatie beperking en drukpijn in de lies.
terug naar diagnose overzicht

scoliose:
+3 indien symptoom scoliose en geen bekkenverwringing of beenlengteverschil.
krijgt slechts 3 punten, wordt daardoor alleen als diagnose genoemd als er geen andere duidelijke diagnoses zijn.
terug naar diagnose overzicht

wervelaandoeningen:
wervelfractuur, osteoporose, osteomyelitis, (maligne) wervelprocessen:
+ werk wordt er door gehinderd.
+3 kloppijn over de wervel.
- uitstraling tot voorbij de bekkenkam.
+2 bij fractuur als ongeval in anamnese.
+ bij wervelprocessen als boven de 40 jaar.
+ bij osteoporose als vrouw boven de 60 jaar, anders -2
+3 bij osteomyelitis als iv-druggebruiker, anders -2
terug naar diagnose overzicht

aspecifieke lage rugpijn
Als er geen diagnose gevonden wordt volgt een uitleg over aspicifieke lage rugpijn.
terug naar diagnose overzicht

terug naar artsenscherm

terug